Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

Par mūža ieguldījumu svarbumbu sportā

Ar LSCA valdes lēmumu ar piemiņas apbalvojumiem "Par mūža ieguldījumu svarbumbu sportā" godalgoti:

Ainārs un Jānis Dokāni - divi brāļi, jaukas sporta dinastijas spilgts piemērs! Vieni no pirmajiem Sporta Meistariem svarbumbu celšanā Latvijā. Startējot dažādās svaru kategorijās daudzkārt izcīnīja Latvijas čempionu titulus. Daudzkārtēji Latvijas rekordisti, daudzkārtēji Pasaules un Eiropas čempionātu godalgoto vietu ieguvēji, vieni no LSCA dibinātājiem, entuziasti kuri attīsta svarbumbu sports savā reģionā, nacionālo sacensību organizatori;

Apbalvošana ar LSCA Goda zīmēm

Apbalvošana ar LSCA Goda zīmēm “NOPELNIEM BAGĀTĀ PERSONA SVARBUMBU SPORTĀ”

Treneru semināts LSPA tepās

2012.gada 7.decembrī notika treneru seminārs “DARBSPĒJU UN FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS ASPEKTI AR SVARBUMBU SPORTA ELEMENTIEM”

2012. gada 7. decembrī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā notika treneru seminārs, kuru organizēja LSPA Profesionālās pilnveides centrs un Smagatlētikas, boksa un cīņas katedra sadarbībā ar Latvijas Svarbumbu celšanas asociāciju. Semināra laikā varēja iegūt informāciju par sacensību un speciāli sagatavojošo vingrinājumu ar svarbumbām tehniskā izpildījuma pamatiem un mācīšanas metodiku, par fizisko darbspēju, vispārējās sagatavotības paaugstināšanas un fitnesa vingrinājumiem ar svarbumbām, par sporta treniņa pamatprincipiem ar svarbumbām, par fiziskajām darbspējām un funkcionālo sagatavotību zinātnisko pētījumu skatījumā, par muskuļu funkcionālo diagnostiku laboratorijas apstākļos.

Noslēdzies Latvijas čempionāts 2012

Noslēdzies Latvijas čempionāts 2012;

 protokoli no sacensībām apskatāmi šeit.

 Sacensību absolūti labākie rezultāti profesionālos:

meitenēm - Valērija Soboļeva no Ventspils Atlanta;
juniorēm - Elīna Elksnīte no LSPA;
sievietēm - Sanita Juškeviča no Vecumnieku novada;
jauniešiem - Kristaps Zemītis no Jēkabpils;
junioriem - Valērijs Cvetkovs no Jēkabpils;
vīriešiem - Kaspars Kroičs no RTU.
 
Jauniešu komandu kopvērtējums:
1.vieta - Jēkabpils Jāņa Āboliņa Sporta Klubs;
2.vieta - Daugavpils novada komanda;
3.vieta - Svarbumbu Celšanas Klubs "Ventspils Atlants".
 
Pieaugušo komandu kopvērtējums:
1.vieta - RTU komanda;
2.vieta - Daugavpils novada komanda;
3.vieta - Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmijas komanda.

Latvijas čempionāst 2012

Latvijas čempionāst 2012 notiks šī gada 24. novembrī LSPA telpās Brīvības gatvē 333, Lielajā vingrošanas zālē [telpa Nr. 142], sacensību sākums 11:00.

Ar nolikumu var iepazīties šeit.

Informatīva vēstule

Saskaņā ar LSCA valdes lēmumiem no 03.03.2012. un 27.10.2012., sakarā ar LR Sporta likuma un LSCA nolikumu „Par Latvijas sportistu dalību starptautiskās sacensībās” par piedalīšanos Latvijas vārdā starptautiskos pasākumos prasību pārkāpšanu, sekojošas personas zaudē tiesību uz LSCA licences saņemšanu uz 2 gadu periodu.

Noslēdzies LK 5. posms

Noslēdzies Latvijas kausa 5. posms.

Protokoli no sacensībām lejupielādējami šeit.

Par nelikumīgu piedalīšanos Latvijas vārdā atšķirīgos pasākumos

Personas,kurasLatvijas vārdā nelikumīgi piedalījāspasākumos:

 

Krievijā, 2012.gadā 29.martā-01.aprīlī;

Minskā, Baltkrievijā, 2012.gadā 30.jūnijā - 01.jūlijā;

Vitebskā, Baltkrievijā, 2012.gadā 07. -10.septembrī;

 

kuri tika veikti organizācijai ar nosaukumu (krievu versija) „Международная конфедерация мастеров гиревого спорта”,

Latvijas kausa 5. posms

Latvijas kausa 5. posms notiks 2012. gada 27. oktobrī Jēkabpilī [divcīņa].

LK 2012. gada nolikuma jaunākā redakcija apskatāma šeit.

 Sacensības notiks Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī.

Svēršanās no 9 līdz 11:00.

Sacensību sākums 12:00. 

Uzaicinājums piedalīties starptautiskās sacensībās

LSCA saņēma uzaicinājumu Latvijas sportistu dalībai sekojošās sacensībās:

1. Igaunijas Svarbumbu Celšanas Savienības sacensības "XVII INDREK LIIVA MOMORIĀLS", 2012.gada 20. oktobrī, Aalbu, Igaunijā.

Sacensibu nolikums. [Igauniski]

Sacensības tiek saskaņotas ar valsts strujtūrām, organizācijas ir SSCS biedri, sacensības tiek veiktas saskaņā ar SSCS noteikumiem.

Saskaņā ar valdes lēmumu no 03.03.2012 LSCA sankcionē Latvijas sportistu piedalīšanos šajās sacensībās.