Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

Uzaicinājums piedalīties starptautiskajās sacensībās

LSCA saņēma uzaicinājumu Latvijas sportistu dalībai sekojošās sacensībās:

1. Ukrainas Svarbumbu Celšanas Savienības atklātais čempionāts ( Nolikums apskatāms šeit līdz 28.05.2012);
2. ES valstu un Šveices atklātais turnīrs Hamburgā, Hamburgas svarbumbu klubs ( Nolikums apskatāms šeit līdz 28.05.2012 ).

Sacensības tiek saskaņotas ar valsts struktūrām, organizācijas ir SSCS biedri, sacensības tiek veiktas saskaņā ar SSCS noteikumiem.
 
Saskaņā ar valdes lēmumu no 03.03.2012. LSCA sankcionē Latvijas sportistu piedalīšanos šajās sacensībās.

Sportistu reģistrācija dalībai - saskaņā ar Nolikumu „PAR LATVIJAS SPORTISTU DALĪBU STARPTAUTISKAJĀS SACENSĪBĀS”.
Tā kā sacensības netika iekļāutas LSCA notikumu kalendāra plānā un starptautisko sacensību kalendārā - visus izdevumus, kas saistīti ar sportistu piedalīšanos sacensībās, sedz paši sportisti vai komandējošās organizācijas, bez LSCA finansiāla atbalsta.