Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

Par nelikumīgu piedalīšanos Latvijas vārdā atšķirīgos pasākumos

Personas,kurasLatvijas vārdā nelikumīgi piedalījāspasākumos:

 

Krievijā, 2012.gadā 29.martā-01.aprīlī;

Minskā, Baltkrievijā, 2012.gadā 30.jūnijā - 01.jūlijā;

Vitebskā, Baltkrievijā, 2012.gadā 07. -10.septembrī;

 

kuri tika veikti organizācijai ar nosaukumu (krievu versija) „Международная конфедерация мастеров гиревого спорта”,

 

tiek uzaicināti uz LSCA valdes sēdi, lai izskaidrotu savas darbības.

LSCA valdes sēde notiks 27.10.2012. pulksten 18:30 Jēkabpils 3.vidusskolas sporta zālē,  Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī,

 

Paskaidrojumi tāpat var tikt nodoti rakstiskā veidā LSCA pastu adresi līdz norādītajam sēdes datumam.

 

 

Personu saraksts (saskaņā ar krievu protokolu versiju http://sportgiri.ru/ mājas lapā):

 

Krievijā, 2012.gadā 29.martā-01.aprīlī

ЦаунитисЭлвис– 1996.dz.g.

Зиновьев Дмитрий – 1996.dz.g.

Албиньш Гунвалдис – 1969.dz.g.

Танчин Артур – 1968.dz.g.

Белинскис Инарс – 1952.dz.g.

Гаргурнис Виестурс – 1950.dz.g.

Петров Владислав – 1941.dz.g.

Трусевич Эдуард – 1946.dz.g.

Брауна Аустра – 1981.dz.g.

Поча Светлана – 1969.dz.g.

Каулиня Винета – 1957.dz.g.

Соловьева Лидия – 1959.dz.g.

Гаргурнис Каспарс - 1979.dz.g.

 

 

Minskā, Baltkrievijā, 2012.gadā 30.jūnijā - 01.jūlijā

Арницан Антон - 1937.dz.g.

Паулис Гилис - 1924.dz.g.

Албиньш Гунвалдис - 1969.dz.g.

Ратушев Николай - 1964.dz.g.

Соловьева Лидия - 1959.dz.g.

Белинскис Инарс - 1952.dz.g.

Виестурс Гаргурнис - 1950.dz.g.

Кузьминс Анатолийс - 1941.dz.g.

 

 

Vitebskā, Baltkrievijā, 2012.gadā 07. -10.septembrī

Петров Владислав - 1941.dz.g.

Альбинш Гунвалдис – 1969.dz.g.

Альбинш Гунбалдис - 1969.dz.g.

Ратушев Николай - 1964.dz.g.

Белинскис Инарс - 1952.dz.g.

Гаргурнис Виестурс – 1950.dz.g.

Брауна Аустра - 1981.dz.g.

Трусевич Эдуард - 1946.dz.g.

Гилис Паулис - 1924.dz.g.

Каулиня Винета - 1957.dz.g.

Соловьева Лидия - 1959.dz.g.