Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

Tiesnešu seminārs LSPA telpās

2013.gada 6.decembrī notika LSCA tiesnešu seminārs "SVARBUMBU CELŠANAS NOTEIKUMI".

2013. gada 6. decembrī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā notika tiesniešu seminārs, kuru organizēja Latvijas Svarbumbu celšanas asociācija. Semināra laikā varēja iegūt informāciju par Svarbumbu celšanas noteikumiem, sacensību organizēšanas un vadīšanas nosacījumiem, sacensības vingrinājuma izpildes noteikumiem.

Semināra beigās dalībnieki saņems LSCA Tiesnešu akreditācijas un izglītības komitejas Eksaminācijas komisijas sertifikātu, kas dod iespēju iegūt jaunu vai pagarināt esošo nacionālās kategorijas tiesneša apliecību svarbumbu celšanā, atbilstoši tiesnešu sertifikācijas nolikumam!

Programma.