Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

Sveicam Latviju!

Sveicam visus Latvijas simtgades svētkos ! Lai mums visiem kopā izdodas celt valsts labklājību, lai mūsu zemei ilgs mūžš. Tikai sãkot ar sevi , ar saviem darbiem mēs varam gūt panākumus personīgajā dzīvē, ğimenes labklājībā un valsts uzplaukumā!
Paldies visiem sportistiem , kas nes valsts vārdu pasaulē! Novēlam visiem veiksmi un izturību !

LSCA valde !