Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

Latvijas čempionāts Raušanā 2022

Sacensības notiks 2022.gada 23. aprīlī, Balvu novada, Rugājos
Svēršanās no 09:30-10:30
Sacensību sākums plkst. 11.00.
10.30 tiesnešu un pārstāvju sanāksme.

Atbilde