Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

Treneru semināts LSPA tepās

2012.gada 7.decembrī notika treneru seminārs “DARBSPĒJU UN FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS ASPEKTI AR SVARBUMBU SPORTA ELEMENTIEM”

2012. gada 7. decembrī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā notika treneru seminārs, kuru organizēja LSPA Profesionālās pilnveides centrs un Smagatlētikas, boksa un cīņas katedra sadarbībā ar Latvijas Svarbumbu celšanas asociāciju. Semināra laikā varēja iegūt informāciju par sacensību un speciāli sagatavojošo vingrinājumu ar svarbumbām tehniskā izpildījuma pamatiem un mācīšanas metodiku, par fizisko darbspēju, vispārējās sagatavotības paaugstināšanas un fitnesa vingrinājumiem ar svarbumbām, par sporta treniņa pamatprincipiem ar svarbumbām, par fiziskajām darbspējām un funkcionālo sagatavotību zinātnisko pētījumu skatījumā, par muskuļu funkcionālo diagnostiku laboratorijas apstākļos.

Noslēdzies Latvijas čempionāts 2012

Noslēdzies Latvijas čempionāts 2012;

 protokoli no sacensībām apskatāmi šeit.

 Sacensību absolūti labākie rezultāti profesionālos:

meitenēm - Valērija Soboļeva no Ventspils Atlanta;
juniorēm - Elīna Elksnīte no LSPA;
sievietēm - Sanita Juškeviča no Vecumnieku novada;
jauniešiem - Kristaps Zemītis no Jēkabpils;
junioriem - Valērijs Cvetkovs no Jēkabpils;
vīriešiem - Kaspars Kroičs no RTU.
 
Jauniešu komandu kopvērtējums:
1.vieta - Jēkabpils Jāņa Āboliņa Sporta Klubs;
2.vieta - Daugavpils novada komanda;
3.vieta - Svarbumbu Celšanas Klubs "Ventspils Atlants".
 
Pieaugušo komandu kopvērtējums:
1.vieta - RTU komanda;
2.vieta - Daugavpils novada komanda;
3.vieta - Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmijas komanda.

Latvijas čempionāst 2012

Latvijas čempionāst 2012 notiks šī gada 24. novembrī LSPA telpās Brīvības gatvē 333, Lielajā vingrošanas zālē [telpa Nr. 142], sacensību sākums 11:00.

Ar nolikumu var iepazīties šeit.

Informatīva vēstule

Saskaņā ar LSCA valdes lēmumiem no 03.03.2012. un 27.10.2012., sakarā ar LR Sporta likuma un LSCA nolikumu „Par Latvijas sportistu dalību starptautiskās sacensībās” par piedalīšanos Latvijas vārdā starptautiskos pasākumos prasību pārkāpšanu, sekojošas personas zaudē tiesību uz LSCA licences saņemšanu uz 2 gadu periodu.

Noslēdzies LK 5. posms

Noslēdzies Latvijas kausa 5. posms.

Protokoli no sacensībām lejupielādējami šeit.