Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

LSCA valde

LSCA valde (Reģionālie pārstāvji):

Valdes priekssēdētājs (Rīga un Rīgas rajons)
Māris Rubulis 29666769; marissss2002@inbox.lv

Valdes sekretārs (Kurzemes reģions – Ventspils)
Vasilijs Giņko 26398120; vasilijs.ginko@vgt.lv

Valdes locekle (kurzemes reģions. Olaine)
Vladislavs Voitehovičš tel: 22075956 vladislavs99@inbox.lv

Valdes loceklis (Vidzemes reģions – Jaungulbene)
Jānis Dokāns; 26340377; dokansj@inbox.lv

Valdes loceklis (Latgales reģions – Daugavpils)
Alfreds Kokins 29563974; alfredkokin@inbox.lv

Valdes loceklis (Latgales regions – Daugavpils)
Irina Kokina tel.nr 28270505

Nākošās Valdes ievēlēšanas datums: 2022 gadā
Valdes pilnvaru termiņš: 3 gadi
Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.