Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

Dopinga kontrole

Saite uz Aizliegto vielu un metožu sarakstu:
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_en.pdf

Saite uz nacionālās antidopinga organizācijas mājas lapu: http://www.vsmc.gov.lv/antidopings/

Ieteikumi sporta organizācijām efektīvai iesaistei antidopinga profilaksē:
https://www.antidopings.gov.lv/lv/noderigi-sporta-organizacijam

Materiāls veselības aprūpes speciālistiem - Pacients sportists: https://www.antidopings.gov.lv/lv/pacients-sportists

Ceļvedis vecākiem un treneriem, lai veicinātu Patiesu Sportu: https://www.antidopings.gov.lv/lv/patiess-sports

Sadaļa ar atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Biežāk uzdotie jautājumi

Sportistu dopinga kontroles rezultāti 2016. gadā

LSCA sportistu dopinga kontroles rezultāti 2015.gadā

LSCA sportistu dopinga kontroles rezultāti 2014.gadā

LSCA sportistu dopinga kontroles rezultāti 2013.gadā

LSCA sportistu dopinga kontroles rezultāti 2012.gadā