Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SPORTA VETERĀNU - SENIORU 53. SPORTA SPĒLES

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SPORTA VETERĀNU - SENIORU
53. SPORTA SPĒLĒM 2016. GADĀ - INDIVIDUĀLI
SPORTA VEIDĀ – SVARBUMBU CELŠANĀ

Sacensību norises vieta: Latvija, Daugavpilī logopēdiskā internātpamatskola- attīstības centrs,
Abavas 1, Daugavpilī, LV – 5417
http://www.dliac.lv/kontakti

Dalībnieku svēršana un reģistrācija:
29.aprīlī no 18:00 līdz 20:00,
30.aprīlī no 09:00 līdz 11:00.

Sacensību sākums: 30.aprīlī 12:00.

foto no www.latgaleslaiks.lv