Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

Latvijas čempionāts U-18 un "Armijas raušana"

Sacensības notiks 2019.gada 13.aprīlī, Viļānu novads, Dekšāres, Nākotnes iela 3, Dekšāru pamatskolas zāle.
Svēršanās no 09.30 – 11.30.
Sacensību sākums plkst. 12.00.