Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

Latvijas čempionāts 2019

Sacensības notiks 2019.gada 14.decembrī, Rugāju novada, Rugāju pagasta, Rugāji, Rugāju sporta centrā - Kurmenes iela 87.
Svēršanās 14.decembrī no 9:30 –10:30,
Sacensību sākums 14.decembrī plkst. 11.00.
10.45 tiesnešu un pārstāvju sanāksme.

Pēc sacensībā LSCA valdes un pārstāvju sēde,sapūlce.

Visi laipni gaidīti Rugājos.