Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

Latvijas čempionāts Raušanā 2021

Sacensības notiks 2021.gada 18.decembrī, Daugavpils novadā, Sventes pagastā,Daugavpils iela 1A, Sventes vidusskolā
Svēršanās no 09.00 – 10.30.
Sacensību sākums plkst. 11.00.
10.30 tiesnešu un pārstāvju sanāksme.