Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

Latvijas čempionāts Grūšanā 2022

Sacensības notiks 2022.gada 26. martā, Augšdaugavas novadā,, Sventes pagastā,Daugavpils iela 1A, Sventes vidusskolā
Svēršanās no 09.00 – 10.30.
Sacensību sākums plkst. 11.00.
10.30 tiesnešu un pārstāvju sanāksme.