Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

Ārkārtas sapūlce 1. oktobrī

Cienījamie kolēģi!

Informējam, ka 2022.gada 01.oktobrī, pēc valdes iniciatīvas, tiek sasaukta Latvijas Svarbumbu Celšanas Asociācijas (LSCA) ārkārtas biedru sapulce.

Sapulces programmā ir nākamie jautājumi:

1. Jaunas LSCA valdes ievēlēšana (7 valdes locekļi).

2. LSCA valdes priekšsēdētāja, valdes sekretāra ievēlēšana no jauno valdes locekļu vidus.

3. LSCA revīzijas komisijas kompetences, darba ilguma un locekļu skaita noteikšana.

4. LSCA revīzijas komisijas locekļu ievēlēšana.

5. LSCA delegātu noteikšana dalībai Starptautiskās Svarbumbu Celšanas Savienības (SSCS) biedru konferencē.

6. LSCA kandidāta noteikšana ievēlēšanai SSCS valdē.

LSCA ārkārtas biedru sapulce notiks 01.10.2022. ap plkst.16:00, Daugavpilī, pēc Latvijas čempionāta garajā ciklā 2022 sacensības daļas nobeiguma.

Lūdzam visus sagatavot un iesniegt savus priekšlikumus par izsludinātajiem jautājumiem.

Ar cieņu,

Vasilijs Giņko

LSCA valdes sekretārs